En egen tankevärld

EN FILM OM SAMSYN VID LÄKEMEDELSBEHANDLING.
Längd 21 min (2003).

Bristen på följsamhet till läkemedelsordinationerna är troligen det största problem vi har inom läkemedelsterapin. Det här beror i huvudsak inte på glömska utan är ett aktivt beslut av patienten som av olika orsaker inte följer läkemedelsordinationen. Detta leder till misslyckad terapi, onödigt lidande och stora kostnader för samhället. Filmen tar upp problematiken, men visar också på framkomliga vägar för att förbättra följsamheten.

DVD.


nästaföregåendealla