Hanna och Mikael

HANNA OCH MIKAEL 29 min (1991)

Hanna och Mikael är båda 12 år och går i samma klass. Men deras bakgrund är helt olika. Mikael bor med sin far, mor och lillebror Johannes. Mikaels pappa är alkoholist. Hanna lever ett skyddat och inrutat liv, som i hög grad styrs av modern. Hannas föräldrar är skilda. Denna spelfilmen är tänkt som en inledning till samtal kring Konventionen om barnets rättigheter som antogs av FN den 20 nov. 1989. Till filmen finns ett diskussionshäfte.

DVD eller USB-sticka.


nästaföregåendealla