På väg mot framtiden

EN FILM OM ETT NÖDVÄNDIGT KOMMUNALT OMSTÄLLNINGSARBETE.
Längd 25 min (2002).

För att bistå nio kommuner som drabbades av neddragningar inom försvaret, tillsattes en omställningsgrupp inom Näringsdepartementet. Gruppen har stött kommunernas näringspolitiska arbete genom att attrahera och utveckla nya verksamheter. I dessa och övriga kommuner som drabbats av ekonomisk stagnation krävs att nya strukturer skapas lokalt, regionalt och nationellt.
Denna film speglar tillvägagångssätt och bakomliggande tankar.

DVD.


nästaföregåendealla