Skapandets villkor

SKAPANDETS VILLKOR Om skapande processen 27min (1998)

Kreativiteten driver mänskligheten framåt mot nya idéer och nya mål. Men vad är egentligen kreativitet och skapande? Hur ser processen ut bakom nya tjänster och innovationer? Att ta tillvara kreativiteten på alla nivåer inom företaget/organisationen är idag en förutsättning för överlevnad. För att genomföra innovationer krävs inte bara vilja och hårt arbete utan också mod. Modet att ta till sig nya idéer! Filmen SKAPANDETS VILLKOR speglar den kreativa processen och jämför innovativt skapande med konstnärligt.Tanken med filmen är att inspirera till nytänkande och egna initiativ.

DVD.

nästaföregåendealla