BESTÄLLNING till Måsen Film AB
Beställning av filmer kan göras på något av följande sätt:

Ring på telefon 08 - 32 11 90

Skriv brev till
Måsen Film AB
Drottninggatan 110
113 60 Stockholm

Eller skicka E-post till masenfilm@masenfilm.se

Var noga med att ange organisation/företag, namn,
adressuppgifter, vilken/vilka filmer du vill beställa samt antal.

Filmen/filmerna skickas mot faktura


Filmformatet är DVD eller USB-sticka.

Moms samt kostnad för porto/emballage tillkommer.

Spöket 400:-   Det som är livet 400:-   En fyrkantig himmel 400:-   I skuggan av våldet 400:-   Arbetsliv och hälsa 400:-   En egen tankevärld 400:-   På väg mot framtiden 400:-   Faktor X 400:-   Ursäkta mitt namn är Robert 400:-   Inte utan lust 400:-   Skapandets villkor 400:-   Vårt andra liv 400:-   Hemligheten 400:-   Alternativ till våld 400:-   Vanliga vardagliga saker 300:-   Öppna sinnen 300:-   Hanna och Mikael 400:-   Visst är det möjligt 300:-   Förnekandet 400:-   Kretsarnas Mozart 400:-   Bacchus drömmar 400:-   Får jag lämna några blommor 400:-   Solo duo trio 400:-   Ett riskfyllt äventyr 400:-   Mannen och barnet 400:- Det starka könet 400:-   Tankar kring boendet 400:-