Bacchus drömmar

BACCHUS DRÖMMAR - om alkoholkulturer i Europa 29 min (1994)

Från ett avstamp i Sverige går färden vidare ut i Europa. Via Danmark till Tyskland och Frankrike. I filmen berättar barn, ungdomar och vuxna om sin syn på alkohol. Alkoholforskare och andra berättar om alkoholkulturernas mörka baksida. Filmen är avsedd för vuxna samt för gymnasiets sista årskurser. Till filmen finns även ett diskussionshäfte.

DVD.

nästaföregåendealla