Hemligheten

HEMLIGHETEN om hur föräldrars missbruk påverkar barnen 27 min (1994)

Denna spelfilm handlar om Lisa, 12 år. Hon och hennes bror lever med den tunga bördan att ha en pappa som är alkoholist. Många barn i Sverige lever med problemet att ha en förälder som dricker. De är i stor utsträckning "glömda barn". Barn som tvingats leva bakom de osynliga murar som byggts för att dölja familjens hemlighet. Till filmen finns en samtalshandledning.

DVD eller USB-sticka.


nästaföregåendealla