Vårt andra liv

VÅRT ANDRA LIV om sömn och sömnproblem 27 min (1998)

Sömnstörningar är ett underskattat folkhälsoproblem och yttrar sig i första hand psykiskt genom förändrat beteende och nedsatt prestationsförmåga. Livskvaliten försämras och risken för olyckor ökar. Filmen vill visa hur viktigt det är att sömnproblem med dess bakomliggande orsaker tas på allvar. Videofilmen VÅRT ANDRA LIV tar upp vad sömn är, vad som händer i kroppen när vi sover, vad det innebär att ha sömnproblem och vilka konsekvenser det kan få. Till filmen finns en samtalshandledning.

DVD.


nästaföregåendealla