Alternativ till våld

ALTERNATIV TILL VÅLD 31 min (1997) handlar om det arbete med våldsbenägna män som bedrivs av stiftelsen ATV (Alternativ til vold) i Oslo sedan 1987. ATV har genom sitt framgångsrika arbete tillfört kunskap som dokumenterat visar hur man kan hjälpa och behandla män som använder våld i sina relationer. Målgrupper är personal på behandlingshem, inom hälso- och sjukvården, kriminalvården, socialtjänsten och utbildningsverksamhet. Dessutom kan materialet utgöra ett viktigt inslag i en debatt om våldet i vår vardag.

Finns i svensk och norsk version. Till filmen finns ett studiehäfte.

DVD eller USB-sticka.


nästaföregåendealla