Spöket

En film om hur det är för ett barn att leva med skyddad identitet.
(28 min)

Det som är livet

En film om äldreomsorg.
(25 min)

En fyrkantig himmel

En film om barnmisshandel.
(36 min)

I skuggan av våldet

Filmen skildrar barnens situation i ett hem där våld är en del av vardagen. (34 min)

Arbetsliv och hälsa

En film som, mot bakgrund av det stora antalet långtidssjukskivningar, diskuterar aspekter kring ämnet "att människor inte ska bli sjuka av sitt arbete". (24 min)

En egen tankevärld

En film om samsyn vid läkemedelsbehandling. (21 min)

På väg mot framtiden

En film om ett nödvändigt kommunalt omställningsarbete. (25 min)

Faktor X

En film om entreprenörskap.
(25 min)

Ursäkta mitt namn är Robert

Om läs och skrivsvårigheter.
(35 min)

Inte utan lust

En film om impotens (erektil dysfunktion). (28 min)

Skapandets villkor

Om innovativt och konstnärligt skapande. (27 min)

Vårt andra liv

Om sömn och sömnproblem. (27 min)

Hemligheten

Om hur föräldrars missbruk påverkar barnen. (27 min)

Alternativ till våld

Hur man hjälper män att inte använda våld i sina relationer. (31 min)

Vanliga vardagliga saker

En film om bruk och beroende av benso-diazepiner (lugnande och sömngivande läkemedel). (30 min)

Öppna sinnen

Om behandling av bensodiazepinberoende (lugnande och sömngivande läkemedel). (29 min)

Hanna och Mikael

Denna spelfilmen är tänkt som en inledning till samtal kring Konventionen om barnets rättigheter som antogs av FN den 20 nov 1989. (29 min)

Visst är det möjligt

Om alkoholförebyggande arbete i primärvården. (22 min)

Förnekandet

En film om alkoholism. (22 min)

Kretsarnas Mozart

Om alkoholmissbruk på jobbet; Arbetsledarens roll. (22 min)

Bacchus drömmar

Om alkoholkulturer i Europa.
(29 min)

Får jag lämna några blommor

En film om kvinnomisshandel ur en mans perspektiv. (30 min)

Solo duo trio

Skildrar ett efterspel till skilsmässan. (26 min)

Ett riskfyllt äventyr

Om barn, olyckor och miljö.
(26 min)

Mannen och barnet

En film om mansrollen. (30 min)

Det starka könet

En film om kvinnomisshandel.
(23
min)

Tankar kring boendet

Handlar om boende när man börjar bli äldre.
(17 min)