Vanliga vardagliga saker

VANLIGA VARDAGLIGA SAKER - en film om bruk och beroende av benso-diazepiner (lugnande och sömngivande läkemedel) 30 min. (1990)

Kriser, oro, ångest är något som de flesta av oss känner till. I denna film får vi möta två människor som vände sig till läkare med sina bekymmer. För dessa två har läkarnas ordination av lugnande och sömngivande läkemedel inneburit nya problem; de blev beroende av tabletterna och fick många år av sina liv förstörda. Till filmen finns ett diskussionshäfte.

DVD.

nästaföregåendealla