Mannen och barnet

MANNEN OCH BARNET En film om mansrollen 30 min (1986)

Filmen är tänkt att belysa jämställdhetsfrågan ur ett manligt perspektiv, visa att mannen både är förtryckare och förtryckt, men för att kunna förstå mansrollen måste vi se hur den formas. Vilka är de betydelsefulla människorna i en pojkes liv? Vilka normer gäller för hur en pojke ska vara? Hur utvecklas och förmedlas normerna... Till filmen finns ett diskussionshäfte.

DVD.


nästaföregåendealla