Ett riskfyllt äventyr

ETT RISKFYLLT ÄVENTYR om barn, olyckor och miljö 26 min (1988)

Filmen belyser barns miljö både ur säkerhetssynpunkt och som källa till utveckling och fantasi. Filmen är tänkt som startpunkt för fortsatta diskussioner och aktiva åtgärder för att förbättra barns miljö, barns lek och säkerhet. Till filmen finns även ett diskussionshäfte.

DVD.


nästaföregåendealla