Ursäkta... mitt namn är Robert

URSÄKTA.. MITT NAMN ÄR ROBERT 35 MIN (1999)

Filmen handlar om Robert 12 år. Robert är en kille som har stora läs- och skrivsvårigheter. Detta gör att han har svårt att hävda sig i skolan. Tillsammans med Robert och hans vänner får vi följa barnens vardagliga aktiviteter och funderingar. Hur Robert så småningom träffar en något äldre kille som är kriminell och hur han får med Robert på ett inbrott. Filmen skildrar Roberts svåra situation och vilka negativa konsekvenser det får i hans fall. Men filmen förmedlar samtidigt en känsla av hoppfullhet. Tanken är att man med filmen som utgångspunkt ska diskutera varför vissa barn dras till t ex brottslighet. Vad kan man göra för att hjälpa dessa barn? Målgrupp: Barn 11-13 år. Även föräldrar, lärare mfl. Handledning medföljer.

DVD.

nästaföregåendealla