Faktor X

EN FILM OM ENTREPRENÖRSKAP. Längd 25 min (2000).

Vad kan vi lära av den framgångsrike entreprenören?
Förverkligandet av nya idéer är nödvändigt för samhällets utveckling. Men vem tar ansvaret för att det sker? Vilka är drivkrafterna och vad krävs? Vilka personliga egenskaper behövs för att den enskilde ska lyckas med det han/hon föresatt sig?

Med våra kameror, fördomar, nyfikenhet och frågeställningar gjorde vi en resa i det entreprenöriella; från HighTech till fästingar!
Vi samtalade med forskare som försökt loda på djupet i förverkligandets drivkrafter och metoder. Vi träffade besjälade entreprenörer inriktade på tillväxt i sina företag, med olika bakgrund, ålder, utbildning och erfarenheter. Men vad har de för gemensam "okänd" faktor som gäckar vår kunskap?
Kan man lära sig att bli entreprenör? Existerar faktor X?

DVD.


nästaföregåendealla