Arbetsliv och hälsa

DENNA FILM TAR UPP OLIKA ASPEKTER PÅ HÄLSA I ARBETSLIVET.
Ett underlag för vidare diskussion om vår hälsa mot bakgrund av de ökande sjukskrivningarna.

Längd 24 min (2003).

VAD är det som leder till en negativ hälsospiral för många i dagens arbetsliv?

NÄR förvandlas en engagerad medarbetare till en långtidssjukskriven patient?

HUR kan vi kombinera medarbetarnas förväntningar på hälsa, utveckling och trygghet med företagets/organisationens krav på effektivitet, flexibilitet och ekonomi?

DVD.

nästaföregåendealla